Гладене


Гладачна техника

Гладенето на трикотажа се извършва с високопродуктивни преси MONTI

Контрола на процеса и размерите се извършва с прецизна електроника.

Steaming