Опаковане


Опаковъчен процес

Процеса по етикетиране, опаковка и финален контрол е организиран по начин, позволяващ бързо и ефективно завършване на готовите изделия.

Комбинацията от контрол по качеството през целия производствен процес и крайния контрол при опаковката гарантират 100% качество.