Плетене


Плетачна техника

Плетачният цех е оборудван с 30 броя електронни плетачни машини SHIMA SEIKI в следните файнове:
  • SHIMA SEIKI SES 5, 7, 12 FF
  • SHIMA SEIKI RT 12 FF
  • SHIMA SEIKI S 12 FF

Knitting