Конфекциониране


Конфекционна техника

Конфекционирането на трикотажните облекла се извършва с надеждна и доказана с времето техника както следва:
  • Прави машини
  • Оверлок
  • Покривни машини
  • Кетел 7, 8, 9, 10, 12 файн
  • Куазари
  • Етикетни машини
  • Фалшиви кетели
  • Съединителни машини
  • Тропосващи машини
Confection and Assembly