Производство


Плетене


Плетачен цех с над 30 броя електронни плетачни машини SHIMA SEIKI.

Бродиране


Наличната бродировъчна техника на Tajima задоволява напълно нуждите и ускорява производствения процес.

Третиране


Производственият процес е обезпечен с техника за третиране на изплетените детайли или готова продукция както следва:
  • Пране и омекотяване
  • Химическо чистене

Конфекциониране

Цех за конфекциониране на трикотажни изделия с над 90 работни места.

Гладене и напаряване


Автоматизирани преси за напаряване гарантиращи постоянно качество на изгладената продукция.

Опаковка и качествен контрол


Готовите изделия преминават през окончателен качествен контрол в процеса на опаковка и етикетиране.

Това завършва цикъла на производство и гарантира 100% проверка на качеството преди доставка.